Производствена дейност


   
Фирма   ВЕГАС ЕЛЕКТРИК ЕООД
                ЕИК 202054739
                WEGAS ELECTRIC LTD.

                         
         
Фирма    ЕТ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ
                 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и АВТОМАТИЗАЦИЯ 
                 ЕИК 131360307

Производство на печатни платки


Проектиране, производство и монтаж на едностранни,
двустранни
 и многослойни печатни платки.

Базов материал : FR-4 ; 35 микрона; 1,5  мм, /0,65 мм,  
0,8 мм, 1 мм  , 2 мм/
Минимален отвор :       
0,35 мм
Максимален отвор :      6,3  мм                                                      

Технологични възможности:- Безоловни технологии
- Високочестотни материали
- Галванично злато за куплунзи
- Ризване, фрезоване
- 100% -ов електрически тест
- Карбоново покритие
- Платки с алуминиева подложка
- Автоматичен повърхностен монтаж - 8000 компонента/час
 


              Фирма   ВЕГАС ЕЛЕКТРИК ЕООД
WEGAS ELECTRIC LTD.          
              Фирма    ЕТ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ
              ЕЛЕКТРОТЕХНИКА&АВТОМАТИЗАЦИЯ 


 
ВЕГАС ЕЛЕКТРИК ЕООД
София,  1172, България
Ж.к.Дианабад, Бл.23 Вх.A / Б / В партер
студио :  
homepage: http://wegaselectric.gsea.biz/
Tel./Fax       02 /  8 6 2 0 2 4 6    
МобилТел : 0888 963 924